Tagged:

Gà hấp gia vị 2

Gà hấp gia vị

Tính đi tính lại, xem ra đi chợ Mỹ có khi còn “lời” hơn đi chợ VN Một con gà đủ cổ, cánh, đùi, lòng và nguyên cái thân mập ú mà có $5, đem về nhà chia ra làm ba phần: hai cái lườn thì đem hấp, hai cái đùi và...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: